Onze visie voor Borsbeek

Een warm dorp voor Iedereen!

Iedereen Borsbeek
Iedereen Borsbeek

Iedereen Borsbeek - credo

Iedereen Borsbeek is een samenwerking van mensen met een groot hart voor Borsbeek. In deze uitdagende maar uiterst boeiende tijden, willen we met een positieve ingesteldheid werken aan een open, warm en levendig dorp.

Borsbeek boven Alles, Groen en CD&V bundelen de krachten om, voorbij de klassieke politieke tegenstellingen en de nationale partijbelangen, de motor te zijn van grote ambities voor ons klein dorp. We kiezen er daarbij uitdrukkelijk voor om te verbinden en verenigen. Vanuit een sterk vertrouwen in het samen-leven met elkaar en een groot geloof in de mogelijkheden, talenten en creativiteit van alle Borsbekenaren.

Kernpunten

De komende zes jaar willen we verder werken om van Borsbeek één van de aantrekkelijkste dorpen in de rand van Antwerpen te maken. Dat kunnen we niet alleen: we roepen elke Borsbekenaar op om deel te nemen aan ons project en mee te werken aan ons dorp. Werken aan bruisende buurten, properdere straten, minder gevaarlijke kruispunten, meer bloemen en groen in onze straten en nog heel wat andere initiatieven .... Graag delen we al vijf kernthema's, die de komende weken, samen met heel wat Borsbekenaren, verfijnd worden in concrete en haalbare plannen voor Borsbeek.

1) Iedereen Borsbeekt

We zijn trots op Borsbeek. Op dit warme dorp naast de stad waar mensen zich verbonden, geborgen en veilig kunnen voelen. Hoe verschillend we soms zijn, we zijn allemaal Borsbekenaar.

Daarom zetten we in op nieuwe, moderne vormen van burgerparticipatie en op een actief sociaal beleid dat een duwtje in de rug geeft, als het nodig is. In 2019 organiseren we het eerste "Borsbeekse burgercongres", waar we een breed debat willen voeren over het beleid voor de komende jaren. Iedereen mee!

2) Buur(t) voor iedereen

Samen met de Borsbekenaren gaan we voor een open, warm en levendig Borsbeek, waar mensen zich thuis voelen. We gaan voor kwaliteitsvolle woningen, aangename buurten en voldoende ruimte voor ontmoetingen. We willen een dorp blijven op mensenmaat waar het goed is om wonen.

Daarom investeren we volop in de verkeersveiligheid en de kwaliteit van onze straten en pleinen, we investeren in toegankelijke verbindingen tussen wijken, met aandacht voor meer buurtgroen, bloemen en spelmogelijkheden. Samen werken we aan propere straten. Met zowel inspanningen vanuit de gemeente als ondersteuning van buurtinitiatieven. We kiezen voor een dorp dat (samen)werkt aan open, warme en levendige buurten.

3) Een (t)huis voor iedereen

Wonen is meer dan een basisrecht. Woningen moet betaalbaar zijn, kwaliteitsvol, aangepast qua grootte en indeling, energiezuinig, duurzaam en toegankelijk. Ook de woonomgeving is belangrijk. We willen een aangename, verkeersveilige, groene omgeving met spel- en ontmoetingsruimte, met voldoende voorzieningen in de buurt. Deze verwachtingen worden door iedereen anders ingevuld. Bovendien veranderen verwachtingen doorheen de tijd. Diversiteit in het woonaanbod is daarom bijzonder belangrijk. We gaan voor wijken waar je thuiskomt.

We zien grote projecten niet als een goudmijn, wel als een kans om de (woon)kwaliteit in de omgeving te verhogen. Meer groen, spel- en ontmoetingsruimte, voldoende fietsenstallingen en parkeerruimte, extra doorsteken voor fietsers en voetgangers en kwaliteitsvolle woningen. Nieuwe ontwikkelingen worden ingezet om ons dorp te verbeteren.

4) Iedereen beweegt

We willen elke Borsbekenaar in beweging brengen. Niet alleen door te sporten of door volop mee te werken aan een bruisend dorp, maar ook in het verkeer. (Verkeers)veiligheid (of het ontbreken hieraan) mag geen drempel zijn. We vertrekken van de meest kwetsbare weggebruikers. Wat op maat is van kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners. Een aangenaam dorp is een dorp waar het verkeer goed georganiseerd is. We willen bijvoorbeeld geen files ter hoogte van onze schoolomgevingen. Om dit te vermijden, zorgen we voor betere fiets- en wandelpaden. Natuurlijk halen we hiermee niet alle auto's van de weg. We nemen maatregelen die het doorgaand verkeer in Borsbeek beperken én zorgen voor een vlotte én veilige doorstroming voor wie zich met de wagen verplaatst. Met het "STOP" principe als basis uitgangspunt, zetten we volop in op "andere" vervoersvormen. Zo trekken we bijvoorbeeld volop de kaart van de deelfietsen en de deelauto's.

5) Kansen voor iedereen

Borsbeek is een dorp met mogelijkheden, met mensen die zich verenigen, samen dingen bereiken en de krachten bundelen om vooruit te gaan. We bouwen samen aan ons dorp.

Er is ruimte en steun om te ondernemen, ruimte om te creëren, ruimte voor heel wat culturele initiatieven en evenementen. We geven kansen aan wie vooruit wil. We willen 'zorgen dat' eerder dan 'zorgen voor'. En we bieden steun op maat van iedereen die een duwtje in de rug nodig heeft, met het (vroegere) Tirolerhof als onze nieuwe "kansenfabriek".