Persbericht

Lancering van Iedereen Borsbeek

Iedereen Borsbeek
Iedereen Borsbeek

Iedereen Borsbeek - een keuze voor Borsbeek

Groen, Borsbeek boven Alles en CD&V bundelen de krachten in ambitieus project voor Borsbeek

BORSBEEK - 15 juni 2018.

Vandaag stelden de partijen Borsbeek boven Alles, Groen en CD&V de nieuwe dorpslijst "Iedereen Borsbeek" voor. Het is een samenwerking van mensen met een groot hart voor Borsbeek. De drie partijen willen met een positieve ingesteldheid samen werken aan een open, warm en levendig dorp.

Iedereen Borsbeek is ambitieus: in deze uitdagende maar uiterst boeiende tijden van Borsbeek één van de meest aantrekkelijke dorpen in de rand van Antwerpen te maken. Om daarin te slagen, is het talent en de creativiteit van zoveel mogelijk Borsbekenaren nodig. Daarom kiezen CD&V, Groen en Borsbeek boven Alles er voor om de krachten te bundelen, voorbij de klassieke politieke tegenstellingen. De partijbelangen worden ondergeschikt aan de Borsbeekse belangen. Het gaat immers om een lokale verkiezing, waar de Borsbeekse thema's centraal staan.

De drie partijen gaan samen naar de gemeenteraadsverkiezingen met een evenwichtig samengestelde lijst en huidig burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA) als lijsttrekker. Marian Lauwers (CD&V) en Frans Neyens (Groen) staan op plaatsen 2 en 3. Oud-burgemeester Leo Vlaeymans (CD&V) duwt de lijst.

Dis Van Berckelaer: 'ik ben fantastisch blij, trots en ook dankbaar om vandaag "Iedereen Borsbeek" voor te mogen stellen. Het is een keuze voor Borsbeek. Ik trek een ploeg van enthousiaste Borsbekenaars met een enorme liefde voor ons kleine dorp. Mensen die partijbelangen ondergeschikt willen maken aan de belangen van ons dorp. En die geloven in de kracht van het verbinden en verenigen. Die geloven dat we samen zoveel méér kunnen. Samen gaan we er voor: we willen zoveel mogelijk Borsbekenaars aansteken met ons enthousiasme. Niet alleen tijdens de campagne, maar ook als we mogen besturen. We willen inzetten op nieuwe vormen van burgerparticipatie en denken daarbij bijvoorbeeld aan een echt "Borsbeeks burgercongres" in 2019.

Ook Marian Lauwers gelooft in het nieuwe project: "dit is wat Borsbeek nodig heeft: een open en warm project dat iedereen verbindt. We roepen elke Borsbekenaar op om deel te nemen aan ons project en mee te werken aan ons dorp. We willen een dorp blijven op mensenmaat waar het goed is om wonen. Dat moet resulteren in kwaliteitsvolle woningen, aangename buurten en voldoende ruimte voor ontmoetingen. We zullen maatregelen nemen om het doorgaand verkeer in Borsbeek te beperken en we willen een actief sociaal beleid gaan uitbouwen dat steun biedt op maat van iedereen die een duwtje in de rug nodig heeft. Het (vroegere) Tirolerhof wordt onze nieuwe "kansenfabriek".

Frans Neyens, die al heel wat jaren ervaring heeft in de Borsbeekse politiek, formuleert het als volgt: "in al die jaren heb ik al heel wat meegemaakt, maar dit project is van een ongezien ambitieniveau. Alle leden van de partijen hebben besloten om samen hun schouders te zetten onder dit project en onder ons dorp. We vonden elkaar heel snel in onze passie voor ons dorp en de wil om de uitdagingen samen aan te pakken. Zo willen we absoluut gaan werken aan properdere straten, minder gevaarlijke kruispunten, meer bloemen en groen in onze straten en nog heel wat andere initiatieven... Iedereen Borsbeek bepaalde reeds vijf kernthema's, die de komende weken, samen met heel wat Borsbekenaren, verfijnd worden in concrete en haalbare plannen voor Borsbeek.

Perscontacten:

Dis Van Berckelaer: 0475/96.05.10 - burgemeester@borsbeek.be
Marian Lauwers: 0473/87.12.96 - marian.lauwers@borsbeek.be
Frans Neyens: 0478/94.56.07 - frans.neyens@gmail.com

Impressies:


Iedereen Borsbeek
Iedereen Borsbeek