IEDEREEN BORSBEEK

Dis Van Berckelaer

Iedereen Borsbeek

Lijsttrekker

Dis Van Berckelaer

DisBurgemeester, 58 jaar fiere vader en trotse grootvader

Over Dis

Als romanist (Frans/italiaans) ben ik gestart als leraar Frans en ja wonder Informatica. In de normaalschool te Wijnegem gaf ik les aan toekomstige onderwijsmensen. In 1991 werd ik directeur van de beste secundaire school van Vlaanderen ( vind ik nog steeds), het Sint-Jozefsinstituut. Er lopen dus heel wat oud-leerlingen rond in Borsbeek ( hopelijk vergeven ze me al die strafstudies van toen). Na 13 jaar directeur werd ik verantwoordelijke voor het katholiek onderwijs in het bisdom Antwerpen. De eerste leek die deel uitmaakte van de bisschopsraad. Capaciteitsdossiers en aanmeldingsregisters, convenanten en onderhandelen werd mijn deel. Ondertussen had ik de brandweermicrobe te pakken en mocht in 2003 de leiding van het Borsbeekse korps opnemen. Professioneel en met een groot hart blijven de pompiers werken ook nu. Maar wanneer ik in 2013 burgemeester werd, waren de veteranen daar om me op te vangen. Als reserve officier bij de medische dienst van het leger leerde ik de smaak van interveniëren in moeilijke omstandigheden kennen. Omdat een burgemeester stelling moet innemen maar ook bruggenbouwen, ben ik ondertussen ook erkend familiaal bemiddelaar. Maar als Felix en Pippa op bezoek zijn, valt de wereld even stil. (Maar dat begrijpen alleen grootouders).

De ambitie van Dis voor Borsbeek

Een open en warme samenleving waar plek is voor jonge gezinnen en aandacht voor de noden van Jan, Piet en Selma. Waar bejaarden de kinderen helpen bij het huiswerk en respect is voor ieders overtuiging en eigendom. Waar auto's stoppen aan een zebrapad en zwerfvuil tot het verleden behoort. Is dit dromerige prietpraat, voor mij is het een stellige overtuiging. Daar wil ik mijn schouders onderzetten zodat de vier vierkante kilometer die Borsbeek groot is, de beste plek van Vlaanderen blijft. Zodat Vlaanderen uitgroeit tot de warmste gemeenschap van België en België de meest hoopvolle staat van Europa wordt.

Contact
L. Huybrechtsstraat 50
Tel 0475 960 510
E-mail: burgemeester@borsbeek.be of dis.vanberckelaer@dsko.be
Facebook
LinkedIn
Instagram: onbekend dus nog onbemind
Twitter af en toe laat ik een piepje los in de twitter wereld...

Terug naar de lijst