Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden omtrent het verkiezen van het nieuwe bestuur

Iedereen Borsbeek
Vraag: Hoeveel mandaten zijn er nog te verdelen in Borsbeek?
Antwoord:
- 1 Burgemeester
- 4 schepenen + 1 voorzitter van het bijzonder comite voor de sociale dienst, die als 5de schepen wordt toegevoegd aan het schepencollege
- 1 Gemeenteraadsvoorzitter
- 3 politieraadsleden (worden op 7/1 gekozen via stemming)


Vraag: Hoeveel gemeenteraadleden telt Borsbeek?
Antwoord: 21 Borsbekenaren zullen op 7 januari de eed afleggen. 10 van Iedereen Borsbeek, 9 zetelen voor N-VA en 2 voor Vlaams Belang


Vraag: Wat is de procedure als er geen gezamelijke voordrachten zijn?
Antwoord:
- Op 30 december is de termijn verstreken om gezamelijke voordrachtsaktes in te dienen die een meerderheid hebben in de gemeenteraad.
- Op 7 januari op de eerste gemeenteraad wordt vastgesteld dat er geen gezamelijke voordrachtaktes zijn ingediend.
- Op 7 januari wordt er vervolgens gestemd over het aantal schepenmandaten (3 of 4) dat zullen gekozen worden tijdens een geheime stemming op 21 januari.
- Ten laatste op 18 januari moeten kandidaturen voor een schepenambt bij de algemeen directeur (vroegere secretaris) worden ingediend gesteund met minstens de helft van zijn eigen fractie.
- 21 januari wordt er vervolgens in een geheime stemming per schepenambt gestemd (1e schepen, 2e schepen enz...).


Vraag: Hoe verloopt een stemming op 21 januari?
Antwoord:
- Per schepenambt wordt dan gemeld, wie de kandidaat is voor welke fractie.
- In een eerste stemronde stemmen 21 gemeenteraadsleden voor een kandidaat of kunnen ze zich onthouden of tegenstemmen.
- Is er in de 1e ronde geen schepen met een meerderheid, wordt er vervolgens in een 2e ronde opnieuw geheim gestemd op de overgebleven twee kandidaat schepenen. Is het dan nog gelijk dan telt het aantal voorkeursstemmen.
- Zo wordt de procedure herhaalt tot alle mandaten zijn verkozen.


Vraag: Hoe wordt de burgemeester gekozen?
Antwoord: De burgemeester wordt aangeduid door de Vlaamse overheid. Het is aan Vlaanderen om initiatief te nemen. Vlaanderen kan consultaties starten, eventueel om een voordracht verzoeken als consultaties en bemiddeling succesvol verlopen, of op eigen initiatief zelf een burgermeester benoemen. Dat kan zowel een raadslid zijn als iemand van buiten de raad. Vlaanderen zal normaal maximaal rekening houden met de standpunten en adviezen van lokaal, daarbij allicht ok rekening houden met zowel de samenstelling van het college als de verkiezingsuitslag, maar is uiteindelijk bevoegd om alle elementen af te wegen en tot een beslissing te komen.


Vraag: Wanneer kiest Vlaanderen de nieuwe burgemeester?
Antwoord: Dit is niet bepaald, tot de nieuwe is aangesteld blijft de huidige Dis van Berckelaer burgemeester.